نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

غساله آب قليل

آيا غساله آب قليل پاك است يا نجس؟

غساله آب قليل كه عين نجس را زايل مي‌كند نجس است و از آن غساله كه با خروجش محل  نجس پاك مي‌شود احتياطاً اجتناب شود.