نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

صيد ماهي

  1. آيا ماهي ازون برون حلال است؟
  2. ماهي كه در تور ماهيگيري جان مي‌دهد چه حكمي دارد؟

ماهي ازون برون اگر فلس‌دار باشد حلال است.

اگر ماهي در حال صيد، در داخل تور ماهيگيري ـ كه در حال كشيدن است ـ بميرد، در حكم صيدشده و حلال است. تابستان 88