نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

شطرنج و قمار

امروزه بازي‌ با شطرنج و ورق (پاسور) بدون برد و باخت و به عنوان سرگرمي‌ و ورزش، نه به عنوان قمار، در بين جوانان متداول است. حكم خريد و فروش و نگهداري‌ اين آلات و بازي‌ با آن چيست؟

1. اگر چيزي‌ ابزار قمار باشد، بازي‌ با آن جايز نيست، هرچند بدون برد و باخت باشد.

2. اگر چيزي‌ در زمان گذشته ابزار قمار بود؛ ولي‌ فعلاً ابزار قمار نيست، بازي‌ با آن، بدون برد و باخت، جايز است.

3. اگر چيزي‌ در يك منطقه، اصلاً ابزار قمار نيست، هرچند در بعضي‌ منطقه‌ها ابزار قمار است، بازي‌ با آن بدون برد و باخت، در منطقه اول جايز است.

4. خريد و فروش ابزاري‌ كه بازي‌ با آن‌ها بدون برد و باخت، جايز است، حلال است.

5. نگهداري‌ ابزاري‌ كه از آلات قمار نيست، جايز است.  ١/١٢/٨٠

 

نظر شما درباره شطرنج چيست؟

 اگر مخصوص قمار نباشد و به قصد برد و باخت بازي‌ نشود، بلكه به منظور تقويت نيروي‌ فكري‌ باشد، اشكالي‌ ندارد.  ٨/٤/٧٤

 

با توجه به اينكه بازي‌ بيليارد از مصاديق قمار است، لطفاً حكم آن را مرقوم فرماييد.

 بازي‌ مزبور با برد و باخت حرام است.   ٢٨/١٠/٨١ 

 

بازي‌ بيليارد كه اخيراً رواج يافته، چه حكمي‌ دارد؟

 در صورت صدق قمار بر بازي‌ بيليارد، حرام است.  ٢٥/١٠/٨١

 

بازي‌ پاسور چه حكمي‌ دارد؟

 اگر پاسور از ابزار ويژه قمار نباشد، بازي‌ با آن بدون برد و باخت حرام نيست. مردان الهي‌ به لهو و لعب نمي‌‌پردازند.   ٢٥/١٠/٨١