نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

ريش‌تراشي

حكم تراشيدن ريش و گرفتن اجرت آن چيست؟

1. احتياط واجب، ترك تراشيدن ريش است.

2. احتياط لازم نگرفتن اجرت براي‌ تراشيدن ريش است.

 

آيا ريش‌تراشي موجب فِسق بوده و با جايگاه قاضي، امام جماعت و امثال آن سازگار مي‌باشد؟

اصرار بر تراشيدن موجب فسق و مانع تحقق عدالت است. 12/9/1387

 

حكم تيغ زدن صورت يا ماشين به گونه‌اي كه در حكم تيغ باشد را بيان فرماييد.

احتياط واجب ترك تيغ زدن به موي صورت يا ماشين كردن آن كه در حكم تيغ باشد. 10/11/87