نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

روزه شخص غواص

روزه شخص غواص


اگر غواص با لباس مخصوص خود زير آب رود، حكم روزه‌اش چيست؟

عمداً سر را زير آب بردن روزه را باطل مي‌كند؛ ليكن در فرض سؤال، چون سر زير جايي مخصوص است، هرگز آبي به سر نمي‌رسد و عرفاً مي‌گويند نفس مي‌كشد، لذا روزه او صحيح است.