نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

روزه استيجاري

انجام روزه قضا براي ديگري توسط فردي كه خود نماز و روزه قضا بر عهده دارد چه صورت دارد؟

1. اگر نيابت از ديگري موجب ضيق يا فوت تكليف خود نمي‌شود جايز است. 2. و اگر موجب آن باشد هرچند حرام است ولي قضاي [از] ديگري صحيح است. 12/9/87