نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

راه‌هاي ثبوت نجاست

در حكم به نجاست شي‌ء، يقين لازم است يا گمان غالب و ظاهر نيز كفايت مي‌كند؟

 نجاست چيزي‌ با يقين، اطمينان، شهادت دو عادل، اخبارِ صاحب يد و استصحاب ثابت مي‌شود.