نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

راهکارهای قرآنی تحکیم وحدت در جامعه/ وهابیت خطری جدی برای وحدت جامعه اسلامی

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در درس تفسیر امروز خود در مسجد اعظم در ادامه تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه حجرات با بیان این مطلب که ایجاد وحدت در جامعه با سفارش محقق نمی شود اظهار داشتند:

اگر بخواهيد وحدت در جامعه حاكم باشد باید این نکته را مورد توجه داشت که وحدت، سفارشي نيست.

ایشان ادامه دادند:

 يك ميزان و ترازوی صادقی در درون همه انسان‌ها هست. جامعه انساني به منزله يك نفر است ﴿انما المؤمنون اخوة﴾ اين يك نفر نبايد به خود اهانت كند، نبايد حريم خود را بشكند، نبايد به خود خيانت كند. در نتیجه به هيچ كس اهانت نكنيد، مواظب زبانتان باشيد؛ تسخير متقابل بهترين نعمت است! مسخره كردن بدترين پديده زشت است. دین می گوید هم خودتان را كوچك نكنيد و هم به دیگران بد نگوييد، اين تسخير متقابل جامعه را مي‌سازد و پرهيز از مسخره كردن و اهانت كردن جامعه را آرام مي‌كند.

معظم له به آموزه های تمدن ساز سوره مبارکه حجرات اشاره کردند و بیان داشتند:

اين سوره مباركه حجرات از چند جهت يك تمدن اساسي ايجاد مي‌كند. خداوند در این سوره می فرماید هيچ كس نمي‌تواند بگويد من نزد خدا عزيزتر از ديگري هستم. طبق بيان نوراني حضرت امير(ع) اینکه چه كسي توانگر است و چه كسي تهيدست در صحنه قيامت روشن مي‌شود.

آیت الله العظمی جوادی آملی اذعان داشتند:

جامعه به منزله نفس واحد است اگر بخواهيد جامعه متحد داشته باشيد آن بيان نوراني پيغمبر(ص) كه در جريان فتح مكه فرمود مؤمنون يد واحد هستند و نسبت به بيگانه يك دسته‌اند باید الگوی ما باشد؛ بنابراين مسلمین هم دستِ واحدند، هم نفس واحدند، هم برادر يكديگرند، و سایر تعبيرات گوناگوني که در این زمینه در قرآن آمده است.

معظم له به وهابیت را خطری جدی برای وحدت جامعه اسلامی دانستند و بیان داشتند:

خطر وهابيت براي آن است كه او نه خودش را شناخت، نه خدا را شناخت، نه پيغمبر را شناخت  و نه دين را شناخت؛ اينها دست‌ساخته بيگانگان هستند، اينان هم براي خود آسيب رسان هستند و هم براي ديگران.

ایشان خاطرنشان کردند:

انسان مي‌تواند آزاد باشد، انسانِ آزاده است كه متحد است، نه تفكّر وهابيت دارد نه داعشي، و هیچ كس نمي‌تواند او را براي آدم‌كشي و خونريزي تحريك كند. ما باید  اين شياطين‌الانس را باور كنيم؛ اينكه فرمود او شيطان بزرگ است اين تشبيه نيست اين يك واقعيت است.