نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

ديه زن

1. جهت تنصيف ديه زنان ، چه ديه‌اي بايد به ثلث ديه كامل برسد: ديه هر جرح به تنهايي؛ ديه كلّ جراحات وارده بر هر عضو؛ ديه كل جراحات وارده بر بدن؟

2. فلسفه يا حكمت تنصيف ديه زنان چه مي‌باشد؟

1. ديه به معناي ارزش انسان نيست تا تساوي آن در قتلِ بزرگ‌ترين شخصيت علمي عصر و ساده‌ترين فرد جامعه موجب وهنِ آن شهرهٴ دوران شود يا تفاوت آن در مرگ زن و مرد، سؤال برانگيز گردد.

2. همانطوري كه در جريان تفاوت سهام ارث، خداي سبحان به قصد آگاهي بشر اشارت فرمود: ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾[1] در اختلاف مقادير ديه نيز مي‌توان حدس زد تا بعداً معلوم شود.

اگر مقتول به قتل عمد، زن باشد و تنها وارث وي پدر و مادر باشند و پدر از قصاص درگذشته باشد آيا مادر مي‌تواند مطالبه قصاص نمايد.

1. مادر حق قصاص دارد.

2. سهم پدر از ديه تصالحي، بايد از طرف مادر پرداخت شود.

3. اگر پدر سهم خود را بخشيد، مادر بايد سهم پدر را به وارث يا وارثان قاتل بپردازد. 28/1/88

 


[1] . سورهٴ نساء, آيهٴ 11.