نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

حكم رطوبت پس از بول و استبراء

 1. حكم رطوبتي‌ كه بعد از بول و عمل استبراء از انسان خارج مي‌شود چيست؟

 2. چون فكر مي‌كنم كه اين رطوبت نجس است هر روز لباس‌هايم را آب مي‌كشم و براي نماز خودم را مي‌شويم؛ گاهي‌ هم كمتر به دستشويي‌ مي‌روم؛ اين باعث بيماري نيز برايم گشته است. مدتي‌ است كه به اين وسواس دچار شدم؛ لطفاً مرا از اين مشقّت نجات بدهيد.

١. رطوبت مشكوك، اگر بعد از استبراء باشد، پاك است.

٢. فكر مزبور، وسوسه است؛ به آن اعتناء نكنيد و عبادات خود را بدون تكلّف انجام دهيد.  ٢٤/٣/١٣٧٤