نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

حدّ مسافت

حدّ مسافت


با توجه به شرايط جديد حاكم بر حمل و نقل و وجود وسايل اياب و ذهاب بسيار آسان كه شرايط مسافرت را بسيار آسان كرده، به طوري كه گاه مسافرت‌هايي كه به ظاهر مسيري طولاني دارند در مدتي بسيار كوتاه و بدون سختي صورت مي‌پذيرند، آيا تعريف مسافر در زمان ما نيز همچون گذشته است و ملاك آن، طي مسافت شرعي است؟ در حالي كه ممكن است يك راننده در داخل شهر خودش بسيار بيشتر از آن مسافت را بپيمايد؟

1. ملاك سفر شرعي، پيمودن هشت فرسخ با شرايط ديگر است.

2. آساني و سرعت و مانند آن، سبب تغيير حكم نمي‌شود.

 

هشت فرسخ شرعي كه نماز شكسته مي‌شود ابتدايش از محل سكونت و انتها محل استقرار در شهر ديگر است يا انتهاي شهر مبدأ و ابتداي شهر مقصد؟

مسافت شرعي از انتهاي شهر مبدأ و ابتداي شهر مقصد است. 12/9/1378