نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

حدّ ترخّص

حدّ ترخّص


حدّ ترخّص به چه صورتي مشخص مي‌شود؟

 حدّ ترخّص، مكاني است كه صداي اذان محل (نه با بلندگو) شنيده نشود؛ يا ديوارهاي محل در صورت هموار بودن ديده نشود.