نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

تقوا راه کسب بسیاری از حقایق الهی و معنوی است

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه امام صادق علیه السلام شهرستان دماوند با سخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار شد.

آیت الله العظمی جوادی آملی در این مراسم با اشاره به وظایف حوزه های علمیه در زمینه تعلیم و تعلّم اظهار داشتند:
خداوند در قرآن خود را به عنوان «معلّم» معرفی می کند؛ خداوند خود بهترین معلم است و از این رهگذر وظایف اصلی حوزه های علمیه را مشخص کرده است.

ایشان ادامه دادند:
دو مطلب جزء رهاوردهای تازه انبیاست، یکی «معرفت شناسی» یعنی چطور عالم شویم؟ و دیگری «معروف شناسی» یعنی به چه علم پیدا کنیم؟

معظم له در بیان تفاوت علوم تجربی و علوم الهی اذعان داشتند:
انسان اگر حسی از حواس خود را از دست داد در حقیقت راه کسب تجربه هایی که از طریق آن حس به دست می آید را از دست داده است؛ علوم تجربی با این اصل اداره می شود.

ایشان خاطرنشان کردند:
اما در جریان معرفت شناسی، حرف تازه انبیاء این است که اگر کسی تقوایی را از دست داد، علوم حاصل از راه آن تقوا را از دست  خواهد داد یعنی همانگونه که چشم و گوش راه کسب علوم تجربی است تقوا نیز راه کسب  بسیاری از حقایق الهی و معنوی است.

آیت الله العظمی جوادی آملی با بیان این مطلب که "انسان بی تقوا هرگز روحانی نخواهد شد" بیان داشتند:
تقوا، راه کسب معرفت شناسی انبیاست، کسی که از تقوا دور شد قطعاً از آن معرفت شناسی که از راه تقوا حاصل می شود نیز دور خواهد شد.

معظم له تاکید داشتند: کار حوزوی بدون تقوا خروجی نخواهد داشت، چرا که تقوا یک بصیرت عمیق در درون انسان ایجاد می کند که به برکت آن بسیاری از علوم برای انسان حاصل می شود.
معظم له در خصوص مقام عالم اظهار داشتند: مومن عالم به جایی می رسد که می تواند در قیامت هم وارد بهشت شود و هم عده ای را شفاعت کند و با خود به بهشت وارد نماید که مقام، مقام بسیار بالایی است.

ایشان در خصوص توصیه قرآن به آموختن علم بیان داشتند:
قرآن فرمود چهار عنصر در جهان هست که حوزه های علمی رسالتشان آموختن آن چهار عنصر است: چه هست و چه نیست که از آن به «حکمت نظری» یاد می شود،  چه باید باشد و چه نباید باشد، که از آن به «حکمت عملی» یاد می شود و شامل بخش های فقهی، اخلاقی و اجتماعی است.

معظم له خطر شرک پنهان را یادآور شدند و فرمودند:
بسیاری افراد از مشرک بودن خود بی خبرند؛ وظیفه انسان آن است که از این شرک رقیقی که گرفتار اوست خلاص شود تا از برکات اعتقاد به توحید طرفی ببندیم.

ایشان ادامه دادند:
ما باید بسیار مراقب اندیشه خود باشیم؛ نگوییم خود زحمت کشیده ایم و عالم شده ایم، این قرآنی فکر کردن و قارونی عمل کردن است و با توحید سازگار نیست، ما به هر جا رسیده ایم از برکت و لطف الهی بوده است.

معظم له موحد بودن را از بهترین برکات الهی ذکر کردند و ابراز داشتند:
آن مومنی که از خشیت الهی مشفق است و شرک را از جان خود زدوده است و همه امور را در دایره مقدرات الهی می بیند به درجه موحد بودن که از بهترین برکات الهی است رسیده است و وظیفه حوزه های علمیه پرورش افراد در همین مسیر است، چرا که این امر می تواند جامعه را اداره کند.

آیت الله العظمی جوادی آملی در فراز پایانی فرمایشات خود به انتظارات مردم از روحانیت اشاره کردند و بیان داشتند:
مردم طبق سرمایه فطرت که خداوند به همه داده است، به یک روحانی که عملش مطابق با سخنش و سخنش مطابق با عملش باشد جذب می شوند لذا باید به این نکته بسیار توجه داشته باشیم.