نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

بستگي نجات بعضي بر مرگ ديگري

 اگر نجات تعداد زياد از مسلمين متوقف بر مرگ تعداد ديگري باشد مثل اينكه براي نجات بيست نفر كه در طبقه سوم ساختمان قرار دارند بايد بخشي از طبقه دوم را تخريب كرد كه اين كار موجب مرگ پنج نفر مي‌شود كه در طبقه اول گرفتار شده‌اند، وظيفه چيست؟ و در صورتي كه انجام اين كار موجب مرگ افراد شود آيا اين موت ديه دارد يا نه و اگر ديه دارد بر عهده كيست؟

1. كشتن مسلماني براي نجات افراد بيشتر از مسلمانان حرام است.

2. كشتن يك فرد مسلمان در صورت امكان حيات او اگر عمد يا شبه عمد يا خطاي محض باشد هر كدام حكم خاص خود را دارد.

 

آيا چشم پوشي از حيات بعضي مصدومين يا عدم امدادرساني به آنان كه به منظور از بين بردن بيماريهاي مهلك و مسري و پيشگيري از تلف شدن جمع زيادي از مردم آن منطقه صورت مي‌گيرد، جائز است يا نه؟ در صورت جواز ديه دارد يا نه؟ و بر عهده چه كسي مي‌باشد؟

در صورت علم يا اطمينان به سرايت بيماري مهلك ترك امداد مصدومان جائز است و ديه بر مأمور امداد رساني نيست. 31/2/88