نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

اشتغال بانوان و عدم مغایرت حفظ حجاب باعرف مکان سکونت

آيا عرف مكان يا محل كار در ميزان حدود شرعي مقرر براي حجاب موثر مي باشد؟ مثلا زنان عشايري که موهايشان در سن و سال خاصي بافته شده بيرون است يا زنان جنوب ايران که در عرف آنجا جوراب نمي پوشند يا زناني که در هنگام کار در زمين کشاورزي مقداري از شلوار خود را بالا مي زنند يا زنان کارمند که در هنگام کار مقدراي از دستشان پيدا مي گردد؟

جواب:
1- حدّ لازم حجاب براي تمام زنان در هر زمان و زمين يکسان است مگر در مورد ضرورت مانند معالجه.
2- صرف سهولت به معناي ضرورت نيست.
3- در موارد ضرورت شغلي هر چند پوشيدن بر زن واجب نيست ولي نگاه نامحرم نيز جايز نيست.

جوادی آملی 23/12/1386