نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

استهلال

استهلال


معيار تحقق اول ماه قمري و نيز طريق ثابت شدن آن چيست؟

معيار اول ماه قمري آن است که 1. فاصله و نسبت ماه و آفتاب، 2. [فاصله و نسبت] ماه و زمين و 3. مجموع دو نسبت ياد شده به قدري باشد که رؤيت ماه امکان‌پذير باشد.

 آنچه طريق ثبوت اول ماه است امکان ديدن با چشم غير مسلح است و آنچه موضوع اصيل [اول ماه] است تحقق نسبت‌هاي سه گانه است.

 

آيا محاسبات دقيق و يقين‌آور مي‌تواند راهي براي ثبوت اول ماه باشد؟

اگر منجّم  با حساب دقيق رياضي، يقين يا اطمينان پيدا کرد که نسبت‌هاي سه‌گانه [ياد شده] طوري است که در صورت عدم مانع مانند: غبار و ابر، ماه ديده مي‌شود، اول ماه براي او ثابت خواهد بود.

 

آيا رؤيت هلال جنبهٴ طريقيت دارد يا موضوعيت؟

  رؤيت ماه طريقيت دارد نه موضوعيت.

 

آيا استفاده از دوربين و تلسکوپ در رؤيت هلال معتبر است؟

مقصود از رؤيت ماه فقط ديدن با چشم غير مسلح است و عينک، سلاح محسوب نمي‌شود.

 

مستند شهادت عادل‌ها چه نوع رؤيت است؟

مستند شهادت عادل‌ها فقط رؤيت با چشم غير مسلح است.

 

آيا مکان استهلال فقط مناطق معمول روي زمين و کوه‌ها و قله‌هاست يا از اسبابي مانند: هواپيما و... نيز مي‌توان استفاده کرد؟

استهلال بر فراز قلّه‌ها و نيز با هواپيمايي که همسطح با آن‌ها حرکت کند، صحيح است.

 

مستند حکم حاکم در ثبوت اول ماه چگونه است؟

مستند حکم فقيه جامع شرايط افتاء، مي­تواند رؤيت شخصي، شهادت عادل‌هاي خبير و نيز محاسبات دقيق نجومي باشد،  اگر فقيه جامعي،  منجّم ماهر بود و نسبت‌هاي سه‌گانه] ياد شده[ را محقّقانه بررسي نمود و امکان رؤيت با چشم غير مسلّح را احراز کرد مي‌تواند به استناد تحقيق فنّي حکم کند، هرچند ماه را نديده باشد.

با احراز اشتباه رياضي، حکم فقيه مزبور فاقد اعتبار شرعي است.

 

آيا رؤيت هلال در يک منطقه، فقط براي مناطق هم‌افق و قريب‌الافق با آن منطقه اعتبار دارد يا مناطق ديگر را هم شامل مي‌شود ، ملاک مکان‌هاي هم‌افق و قريب‌الافق چيست؟

ثبوت اول ماه قمري براي بلاد شرقي موجب ثبوت آن براي بلاد غربي است.

ثبوت اول ماه قمري براي بلاد غربي، فقط موجب ثبوت آن براي بلادي از شرق است که بر اثر قرب افق ، با هم در مقداري از شب، شريک باشند. همين ميزان براي ادراک فضيلت شب قدر کافي است.  15/5/90