نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

ازدواج موقّت

اگر در عقد موقّت تعيين مدت فراموش شود؛ اما منظور عقد موقّت باشد، و عمل نزديكي هم صورت نگرفته باشد چاره چيست؟

1. در صورت فراموش شدن مدت ظاهراً عقد باطل خواهد بود.

2. احتياط آن است كه طلاق جاري شود، زيرا اگر به ازدواج دائم تبديل شده باشد، چاره‌اي جز طلاق نيست.