نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

احكام غسل

چه چيزهايي‌ موجب جنابت در بانوان مي‌‌شود؟ آيا خوش آمدن و سست شدن بدن و پرش بدن بدون آنكه مني‌ خارج شود غسل دارد يا خير؟

1. خوش آمدن، سست شدن بدن، مادامي كه مني‌ خارج نشود، موجب جنابت نيست.

2. دو چيز موجب جنابت زن مي‌‌شود: يكي‌ خروج مني و ديگري دخول.

 

اگر زن در روزهاي هشت يا نُه عادتش ترشح كمرنگ ببيند، جزء عادت او محسوب مي‌شود؟

 اگر روزهاي هشتم و نهم از ايّام عادت باشد، حيض شمرده مي‌شود و چنانچه بيش از ايام عادت باشد، بررسي كند؛ اگر تا ده روز قطع گردد، حيض است و در صورتي كه از ده روز بگذرد، تمام روزهايي كه بيش از عادت است استحاضه است و در مدت بررسي بايد احتياط كند؛ يعني وظيفه حال استحاضه را كه خواندن نماز و گرفتن روزه است انجام دهد و آنچه بر حائض حرام است ـ مانند دست زدن به خطّ قرآن و توقف در مسجد ـ را ترك كند.

 

با چه غسلهايي مي‏‌توان نماز خواند؟

فقط با غسل جنابت مي‌تواند بدون وضو نماز بخواند.

 

آيا غسل جمعه، از وضو مجزي است؟

غسل جمعه مجزي از وضو نيست.  تابستان 88