نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

احكام امدادرساني در حوادث

آيا وجوب امداد رساني به مصدومين و آسيب ديدگان، اختصاص به اقدام و تلاش فقط براي نجات جان آن‌ها دارد يا كمكهاي مالي، نگهداري از اموال آسيب ديدگان را نيز شامل مي‌شود؟

1. حفظ جان و مال محترم بر مسلمان واجب است.

2. امداد رساني به مصدوم‌ها برابر عقد متقابل واجب است

3. حفظ جان مقدم بر حفظ مال است. 31/2/88

 

 آيا اهمال و مسامحه در امداد كه منجر به نقص عضو يا موت مصدوم گردد ، موجب ضمان و ديه مي‌باشد؟

1. تقصير در امدادرساني به مصدوم حرام است.

2. ضمان خسارت برابر تعهد متقابل است. 31/2/88

 

 چنانچه برخي سازمانها يا امدادگران ما را از اقدام امدادگري و امدادرساني نهي نمايند؛ ولي اطمينان داريم كه مي‌توانيم مصدوم را نجات دهيم و يا در نجات مصدوم كمك كنيم، وظيفه شرعي چيست؟

1. در صورت انحصار امداد نهي ازآن حرام است.

2. در صورت انحصار امداد با صرف نهي سازمان، حكم شرعي يعني لزوم حفظ جان و مال محترم ساقط نمي‌شود مگر آنكه سازمان متبوع مانع شود. 31/2/88

 

اگر مصدوم يا قيّم و بستگان او مانع امداد و نجات حادثه ديده شوند، تكليف امدادگر چيست؟

1. حفظ جان مصدوم واجب است.

2. در صورت اقدام مؤثّر بستگان مصدوم بر امدادگر لازم نيست.

3. در صورت عدم اقدام آن‌ها يا بي‌تأثير بودن اقدام آنان بر امدادگر لازم است. 1/3/88