نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

اجراي حد در اماكن عمومي

در اجراي مجازات شلاق حدّي با عنايت به آيه دوم سوره مباركه نور: ﴿... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

الف) منظور «طائفة» چيست؟ (آيا اجراي مجازات مذكور در حضور چند نفر آنهم در محيط بسته كفايت مي‌كند يا اينكه الزاماً بايستي در اماكن عمومي و ملأ عام انجام گيرد؟)

حضور بعضي از مسلمانان كافي است، هر چند در مكان عام نباشد.

ب) ﴿مِنَ المؤمِنين چه كساني هستند؟ (افراد با ايمان به معناي خاص يا افرادي كه مسلمان هستند؟)

مقصود از مؤمنان مقابل كافران است پس حضور برخي از مسلمانان كافي است.

ج) آيا رعايت قيود فوق الذكر شرعاً واجب است يا جنبه ارشادي و استحبابي دارد؟

ظاهر امر در آيه مزبور لزوم حضور است، احتياط آن است كه در صورت امكان حضور ترك نشود. 26/10/81