محتوا با برچسب روز مباهله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
دیگر اخبار

محتوا با برچسب روز مباهله.

اهمیت روز مباهله از منظر آیت الله العظمی جوادی آملی/ روز مباهله از مفاخر شیعه است

اهمیت روز مباهله از منظر آیت الله العظمی جوادی آملی/ روز مباهله از مفاخر شیعه است

اهمیت روز مباهله از منظر آیت الله العظمی جوادی آملی/ روز مباهله از مفاخر شیعه است
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: همزمان با فرارسیدن ایام سالروز مباهله پیامبر گرامی اسلام با مسیحیان نجران و همچنین روز نزول آیه تطهیر، فرازهایی از فرمایشات حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در خصوص اهمیت آیه تطهیر و این روز به ویژه در رابطه با اثبات افضلیت و...