شناسه : 12010000

وجوهات شرعیه


دفتر مرجعیت آیت الله العظمی جوادی آملی   جهت واریز وجوهات شرعی: 1. از طریق درگاه اینترنتی سامانه پرداخت وجوهات               سامانه پرداخت عبادات    2. پرداخت حضوری   ( قم : خیابان صفائیه ـ کوچه 19 ـ پلاک 7؛ دفتر معظم له و دفاتر معظم له در مراکز استان ها ) تلفن دفتر مرکزی قم:     (41-42-43)02537841840   3. پرداخت از طریق بانک و کارت های بانکی:  واریز وجوهات شرعی (خمس) شماره حساب :     0108894178006 شماره کارت : 9596 7184 9918 6037 شماره شبا: IR070170000000108894178006 به نام:                                                          عبدالله جوادی آملی    (در صورت تمایل جهت دریافت رسید وجوهات شرعی، شماره واریزی را به دفتر معظم له اطلاع دهید) واریز وجوه عبادات (نماز و روزه، کفارات، نذر، صدقه و...) شماره حساب : 0362596502009 شماره شبا: IR430170000000362596502009 به نام:          عبدالله جوادی آملی    لطفا جهت ثبت و پرداخت دیون حتما پس از واریز با شماره 02537841841 داخلی 2 تماس برقرار نمایید.   هر گونه سوال و شکایات خود را می توانید از بخش ارتباط با ما   پیگیری نمایید    
دفتر مرجعیت آیت الله العظمی جوادی آملی
 


جهت واریز وجوهات شرعی:
1. از طریق درگاه اینترنتی

سامانه پرداخت وجوهات              سامانه پرداخت عبادات 
 

2. پرداخت حضوری   (قم : خیابان صفائیه ـ کوچه 19 ـ پلاک 7؛ دفتر معظم له و دفاتر معظم له در مراکز استان ها)

تلفن دفتر مرکزی قم:    (41-42-43)02537841840

 

3. پرداخت از طریق بانک و کارت های بانکی: 

واریز وجوهات شرعی (خمس)

شماره حساب :

    0108894178006

شماره کارت :

9596 7184 9918 6037

شماره شبا:

IR070170000000108894178006

به نام:                                                          عبدالله جوادی آملی

   (در صورت تمایل جهت دریافت رسید وجوهات شرعی، شماره واریزی را به دفتر معظم له اطلاع دهید)

واریز وجوه عبادات (نماز و روزه، کفارات، نذر، صدقه و...)

شماره حساب :

0362596502009
شماره شبا: IR430170000000362596502009
به نام:          عبدالله جوادی آملی

   لطفا جهت ثبت و پرداخت دیون حتما پس از واریز با شماره 02537841841 داخلی 2 تماس برقرار نمایید.

 

هر گونه سوال و شکایات خود را می توانید از بخش ارتباط با ما  پیگیری نمایید